CURRICULUM VITAE

Eigenaar Michel Bruijn

November 2014 - heden

Ik ben als klantgerichte vastgoedspecialist actief op het gebied van verkoopmanagement, verkoopondersteuning, verkoopadvies, kopersbegeleiding en klantprocesmanagement. Ik bied ondersteuning aan projectontwikkelaars, corporaties en bouwers tijdens de ontwikkeling, communicatie en verkoop van nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Bot Bouw Initiatief: vastgoedontwikkelaar en projectmanager

2011 - 2014

Als vastgoedontwikkelaar/projectmanager was ik eindverantwoordelijk voor nieuwbouwprojecten van de initiatieffase tot en met de oplevering. Het betrof projecten op het gebied van woningbouw en maatschappelijke huisvesting als zorg, onderwijs en sport. Ik gaf daarbij sturing aan het ontwerp-, verkoop-, en bouwteam: aannemers, architecten, makelaars en adviseurs. Ik stuurde tevens interne projectteams aan, maakte financiële analyses en rapportages, was budgetverantwoordelijk en verzorgde de interne besluitvorming richting directie.

Ook hield ik mij als verkoopmanager bezig met het ondersteunen van de directie bij de visievorming voor de afdeling verkoop/kopersbegeleiding en heb ik als kartrekker en initiator leanmanagement en social media geïntroduceerd. Beide zijn succesvol toegepast binnen de organisatie. Bovendien was ik aanspreekpunt op het gebied van duurzaam bouwen.

Bot Bouw Initiatief: projectmanager medior

2009-2011

Als projectmanager medior was ik eindverantwoordelijk voor nieuwbouwprojecten van de schetsontwerpfase tot en met de oplevering. Ik gaf daarbij sturing aan het ontwerp-, verkoop- en bouwteam, maakte financiële analyses en rapportages, was budgetverantwoordelijk en verzorgde de interne besluitvorming.

Ook zette ik me binnen de werkgroep ‘BBG 2010’ in voor een verbetering van de samenwerking tussen het bouwbedrijf en ontwikkelingsbedrijf. Vanuit een gedragen visie heb ik voor verschillende fasen en afdelingen processen geschreven die succesvol zijn geïmplementeerd. Bovendien was ik aanspreekpunt op het gebied van duurzaam bouwen.

Bot Bouw Initiatief: kopersadviseur/projectmanager junior

2007-2009

Als kopersadviseur begeleidde ik de klant van de aankoopfase tot en met de oplevering. Verder was ik verantwoordelijk voor het opstellen van meer- en minderwerklijsten, het opstellen van koperscontractstukken, het bespreken van de kopersopties met de klant, het geven van adviezen en de contactvorming met zowel de klant als met de (onder)aannemers. Als junior projectmanager was ik verantwoordelijk voor het uitwerken en optimaliseren van nieuwbouwprojecten vanaf de definitieve ontwerpfase.

Bot Bouw Initiatief: kopersadviseur (parttime)

2005-2007

Als kopersadviseur begeleidde ik de klant vanaf de aankoopfase tot en met de oplevering. Verder was ik verantwoordelijk voor het opstellen van meer- en minderwerklijsten, het opstellen van koperscontractstukken, het bespreken van de kopersopties met de klant, het geven van adviezen en de contactvorming met zowel de klant als met de (onder)aannemers.


OPLEIDINGEN

Marktanalyse - Master of Studies in Real Estate (MSRE)

2009

Amsterdam School of Real Estate

Hbo Bouwtechnische bedrijfskunde - profiel vastgoed

2004-2007

Hogeschool van Amsterdam (HvA)

Hbo Bouwmanagement & Vastgoedkunde (propedeuse)

2003

Inholland Haarlem/Alkmaar

Download mijn cv